SCCLcard625

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศที่ 2/2561

ย้ายที่ทำการสหกรณ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน (ใหม่)

ประกาศที่ 1/2561

งดทำธุรกรรม

ช่องทางติดต่อสหกรณ์

รับเบี้ยประชุมใหญ่

ตรวจสอบเงินปันผล

    กดที่ลิ้งข้างล่าง. *****************

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ

Print PDF

icon newสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ   ได้จัดทำประกาศ  เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญ    (ตามไฟล์แนบ)

อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ฉุกเฉินปกติ 7.25
ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร 6.25
สามัญ 7.25
เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ

2.75

Who's Online

We have 3 guests online

Polls

ท่านสนใจข้อมูลใดมากที่สุด
 
Joomla! Templates by www.yagendoo.com